oferujemy Państwu

Usługi

Usługi tartaczne

Przecieramy drewno na induwdualne zamówienie klienta wg. specyfikacji. Możemy przygotować elementu typu fryza, deska obrzynana, nieobrzynana...

Gospodarka zasobami leśnymi

Zachowanie zasobów naturalnych Ziemi to poważna i odpowiedzialna sprawa. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do szkoleń i certyfikacji w ramach...

Wycinka drewna

Świadczymy usługi wycinki i pozyskania drewna z lasu. Przygotowujemy niezbędną dokumentację i szacunkowe wyliczenie surowca.

Manipulacja drewna

Pozyskane drewno manipulujem wg. klas jakościowych. Do każdego drewna dołączamy specyfikację z rozpsaniem jego grubości, długości.

Transport drewna

Zapewniamy kompleksowy transport z załadunkiem i rozładunkiem. Nowoczesna flota samochodów z naczepami typu kłonica oraz dźwigami HDS gwarantują...

Produkcja

Zajmujemy się przecieraniem drewna pod indywidualne zamówienia klientów. Możemy przygotować elementy typu deski obrzynane, nieobrzynane, fryzy...

Partner 6
Partner 5
Partner 4
Partner 3
Partner 2
Partner 1